အမှတ်(၄)တပ်မတော်စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်

အမှတ်(၄)တပ်မတော်စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်။ ရွှေဘိုမြို့၊ အမှတ်(၁၀)ရပ်ကွက် အောင်ဇေယျလမ်း အောင်ဇေယျဂေါက်ကွင်းဘေးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၇၅  ၂၈၃၀ , ၀၉ ၃၉၁၀၁၅၈၅ ,၀၉ ၃၉၁၀၁၅၈၆