လစာ၊ ရိက္ခာ၊ စစ်ဝတ်

 

   (က)      တပ်သားအဆင့်တွင်

                       (၁)    လစာ(၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀)ကျပ်အထိ ရရှိမည်။

                       (၂)     လစဉ်ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းမှုနှင့် သက်စွန့်တာဝန်စရိတ် ၁၀၀၀ဝိ/- ရရှိမည်။

                       (၃)    ရိက္ခာစိုငွေကို သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းရရှိမည်။

                       (၄)    စုစုပေါင်း ၁၉၃၂၅ဝိ/- ခန့် ရရှိမည်။

                       (၅)     အထက်ပါ လစာ အပြင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်  ပညာသည်အုပ်စုအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းလစာ

                                ခံစားခွင့်ရှိသည်။

   (ခ)      အဆင့်အတန်းအားလုံးအနေဖြင့် စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကာလအတွင်း အထူးနေ့တွက်စရိတ် တစ်ရက်လျင် ၁၂၀ဝိ/-နှုန်းဖြင့်

              တစ်လလျင် ၃၆၀၀ဝိ/- ထပ်မံရရှိမည်။

   (ဂ)      ရိက္ခာ(ဆန်၊ ကုလားပဲ၊ ဟင်းချက်ဆီ၊ ဆား၊ ငပိ၊ ငရုတ်သီး၊ နနွင်း၊ လက်ဖက်ခြောက်၊ သကြား၊ နို့ဆီ)အခမဲ့ရရှိမည်။

   (ဃ)      စစ်သည်ဆောင် စစ်ဝတ်ပစ္စည်းများ အခမဲ့ရရှိမည်။