သက်သာချောင်ချိရေး

  • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သည့် သား/သမီးများအားလုံး ကျောင်း ဆက်လက်တက်ရောက်ရာတွင်လည်း ပညာသင်စရိတ်များ ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း၊ ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သည့် သား/သမီးများအား ထူးချွန်ဆုများ ချီးမြှင့်ပေး  ခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးစေလွှတ်ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
  • တစ်နှစ်လျှင် သာမန်ခွင့်(၁)ကြိမ်နှင့် ရှောင်တခင်ခွင့်(၂)ကြိမ်ကို သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။
  • ခွင့်ခံစားနေချိန်တွင် မူလသတ်မှတ်ထားသည့် လစာနှင့်စရိတ်များ အတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
  • ယာယီတာဝန်စရိတ်၊ သင်တန်းတက်စရိတ်၊ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ စရိတ်၊ ရဲမေများအတွက် မီးဖွားစရိတ်များ ရရှိမည်။
  • တပ်တွင်း၌ ဆေးပေးခန်းနှင့် သားဖွားခန်းဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီး ဆရာဝန်၊ သားဖွားဆရာမတို့ဖြင့် အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်။
  • သားသမီး(၅)ဦးအထက်ကျော်လွန်သည့် သားသမီးဦးရေအလိုက် တစ်ဦးလျှင် တပ်သားအဆင့်အခြေခံလစာ၏ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော (၁၅၀၀ဝိ/-)ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
  • တပ်တွင်းမူကြိုကျောင်းများထားရှိကာ သားသမီးများအတွက် အခမဲ့ ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသည်။
  • စစ်မှုထမ်းဆဲနှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၏ သားသမီးများအား တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် အတန်းပညာအလိုက် ပညာသင်စရိတ်နှင့် စာရေးကိရိယာများကို နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။