ရှိရမည့်အရည်အချင်း

         

         (က)      ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

          (ခ)      ပြစ်မှုကင်းရှင်းရမည်။

          (ဂ)      အခြေခံပညာဆဋ္ဌမတန်းအောင်မြင်၍ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး (၂၅) နှစ်ထက် မကြီးသူဖြစ်ရမည်။

          (ဃ)      သတ်မှတ်ထားသည့် ကျန်းမာရေးအဆင့်ပြည့်မီရမည်။

          (င)      အရပ်(၅)ပေ (၂)လက်မအထက်၊ ကိုယ်အလေးချိန် (၁၀၅)ပေါင်နှင့် အထက်မနည်းရှိရမည်။

          (စ)      တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးသူ၊ တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်တို့မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူဖြစ်ပါက

                     အထူးကိစ္စတစ်ရပ်အနေဖြင့် အသက်(၃၀)အထိ ခွင့်ပြုသည်။

          (ဆ)      စစ်မှုထမ်းဆောင်ရန် ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒရှိသူဖြစ်ရမည်။